Verklaring veiligheidsinformatiebladen - Toepassingsnota


Waarom heeft BAPI geen veiligheidsinformatiebladen (MSDS) voor hun producten?

De Amerikaanse dienst voor gezondheid en veiligheid op het werk (OSHA) vereist alleen MSDS-documentatie voor producten die gevaarlijke chemische stoffen bevatten. Zoals gedefinieerd in OSHA-norm 1910.1200 (de OSHA Haz-com-norm) is een gevaarlijke chemische stof een chemische stof die een fysisch gevaar of een gevaar voor de gezondheid oplevert.

Geen van BAPI's producten bevat gevaarlijke chemicaliën, dus we zijn niet verplicht door de OSHA-normen om MSDS-documentatie te verstrekken.

Als u vragen heeft, neem dan contact op met uw BAPI-vertegenwoordiger.


Printbare pdf-versie van deze toepassingsnota